Jak korzystać z sauny?

Faza przygotowawcza

 1. Wejście do zespołu saunowego na podstawie za­programowanego układu elektronicznego otwiera­jącego bramkę lub odpowiedniego znakowania klienta {kolorowy pasek na rękę lub tasiemka).
 2. Wejście do wyodrębnionego zespołu depozytowo-szatniowego (zespół koedukacyjny lub rozdzielony).
  • zdjęcie ubrania lub stroju kąpielowego, zabra­nie ręcznika
  • pozostawienie zegarków i biżuterii w indywidu­alnym depozycie
 3. Wybór sposobu korzystania z zespołu saunowego. W zależności od wytrenowania organizmu, wiekui stanu zdrowia należy wybrać odpowiedni rodzaj i pa­rametry kąpieli cieplnych.

Podstawowe parametry sauny:

 • temperatura
 • wilgotność

Dodatkowe parametry sauny to:

 • zapach
 • światło
 • dźwięk
 • środki wspomagające nakładane na powierz­chnię skóry
 • zmienność natężenia pola elektrycznego (wys­tępująca w trakcie polewania kamieni pieca , grzewczego w saunie fińskiej).

Rodzaje kąpieli cieplnych:

 • sauna fińska – kąpiel w powietrzu o temp. 90-120°C i wilgotności nieprzekraczającej 10%
  (chwilowa zmiana wilgotności może wystąpićprzy polewaniu kamieni pieca grzewczego)
 • łaźnia parowa – kąpiel w powietrzu o tempera­turze ok. 45 stopni i 100% wilgotności
 • łaźnia rzymska – kąpiel w suchym powietrzu, ciepło wydobywa się z podłogi i kamiennych law do siedzenia. Temperatura w pomieszcze­niu od 30°C do 50″C
 • bania – kąpiel parowa, temperatura 40-50°C przy 90% wilgotności
 • łaźnia turecka (arabska) – Hammam – duża wilgotność, temperatura od 45°C do 60°C
 • sauna ziołowa – temperatura około 60°C, 40% wilgotności, nad kamieniami pieca grzewczego umieszcza się parownik z mieszankami ziół, kwiatów lub owoców cytrusowych.

Po wybraniu rodzaju zabiegu ze względu na włas­ne preferencje, następuje przejście do właściwego zabiegu sauny,

Faza właściwa

Zabieg terapeutyczny korzystania z sauny składa się z 2 etapów: ogrzewania i ochładzania. Pierwszy z nich realizowany jest w kabinach ogrzewających zwanych potocznie saunami lub łaźniami. W czasie trwania sauny osoba korzystająca zajmuje miejsce siedzące lub leżące na jednym z trzech poziomów ła­wek rozmieszczonych na wysokości: 45, 90 i 135 cm nad powierzchnią podłogi. W tym czasie należy uni­kać rozmów, śmiechów i gwałtownych ruchów, pozwa­lając na rozluźnienie i pocenie się organizmu. Co jakiś czas, dla zwiększenia wilgotności, można polewać kamienie znajdujące się na piecu grzewczym, co po­woduje podniesienie natężenia pola elektrycznego.

Pobyt trwa aż do wystąpienia pełnych potów lub do odczucia silnego przegrzania (około 12 min). W przypadku kąpieli (łaźni) parowych korzystający stoi lub siada na specjalnych, higienicznie zdezynfekowanych podkładkach, wykonując głębokie wde­chy w celu oczyszczenia górnych dróg oddechowych. Czas zabiegu może wynosić około 15 minut.

Etap ochładzania może być realizowana w po­staci:

 • ochładzania na powietrzu
 • natrysków
 • polewania
 • kąpieli w zimnej wodzie o temperaturze 12-18°C
 • nacierania lodem.

Nie wolno zapominać, że po fazie ochładzania niezbędne jest ogrzanie stóp w specjalnych baseni­kach w celu ułatwienia rozszerzenia naczyń całego organizmu na podstawie działania odruchowego.

Faza końcowa

Po jednokrotnym bądź wielokrotnym wejściu do sauny (w zależności od stanu wytrenowania organizmu) musi nastąpić przynajmniej półgodzinny odpoczy­nek w pozycji siedzącej bądź leżącej. W związku z tym obiekt ten powinien posiadać miejsce szczegól­nie sprzyjające relaksowi, czyli tak zwane wypoczywalnie, które powinny być jasne, przestronne, zaopa­trzone w leżaki oraz fotele. Temperatura pomieszcze­nia około 20-22°C.

W funkcji pomocniczej zawierają się również po­mieszczenia służące poprawie zdrowia. Są to gabinety masażu o powierzchni około 10 metrów kwadratowych dysponujące stołem do masażu, umywalką, szafką na środki do masażu itp. Oprócz funkcji podstawowej sale te mogą zostać wyposażone również w aparaturę lecz­niczą umożliwiającą wykonywanie zabiegów fizyko­terapeutycznych.

Zabiegi z zakresu elektro-, magneto-, sono- lub laseroterapii służą do leczenia przeciążeń, zmian pourazowych, zaburzeń funkcji niewielkiego stopnia w obrębie narządu ruchu, układu krwionośnego, nerwowego lub skóry oraz wszelkiego rodzaju zespołów bólowych.

Po saunie, oprócz masażu, można skorzystać rów­nież z kąpieli opalających w solarium lub zabiegów kosmetycznych. Niezbędne jest również uzupełnienie płynów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*