Korzyści z sauny

korzyści a sauna

W ostatnich latach zauważa się stale rozszerzają­cy rynek usług rekreacyjnych. W związku z tym istot­ne staje się zwrócenie uwagi na kształtowanie zes­połów odnowy biologicznej towarzyszących dużym funkcjom wypoczynkowym, do jakich zaliczyć może­my między innymi Parki Wodne. W najnowszych obiektach tego typu obszar odnowy zajmuje nawet do 40% powierzchni całkowitej. Jest to podyktowane coraz większym wzrostem zapotrzebowania ogółu lud­ności na wypoczynek. Ciągle narastające zmęczenie w sferze tak fizycznej, jak i psychicznej powoduje, iż co­raz więcej osób poszukuje miejsc, które w stosunkowo krótkim czasie pozwolą doprowadzić do regeneracji sił. Podstawową składową zespołu odnowy biologicz­nej w Parkach Wodnych jest zespól saunowy, wraz z zapleczem ściśle z nim powiązanym. Jego prawidłowe zaprojektowanie wynika bezpośrednio z analizy sposobu użytkowania sauny.

Kształtowanie zespołu saun w ramach programu odnowy biologicznej, służące regeneracji sił psycho­fizycznych, musi być oparte na założeniach wynika­jących z oddziaływania terapeutycznego.

 

Fizjologiczne podstawy oddziaływania sauny

Kąpiel w saunie stanowi specyficzne połączenie zabiegu przegrzewającego, połączonego z poceniem całego ciała, stosowane naprzemiennie z krótkotrwa­łym zabiegiem ochłodzenia.

Ogrzanie ciała jest głównie wynikiem promienio­wania z nagrzanych ścian pomieszczenia i w niewielkim stopniu spowodowane jest przez przewodnictwo i konwekcję. W wyniku tego następuje wzrost temp. ciała: części zewnętrznych, to znaczy: skóry i tkanki podskórnej nawet do 40 stopni, a wnętrza ciała na­wet o 1 stopień. Reakcję obronną ze strony organizmu stanowi zwiększenie wydzielania potu, którego odpa­rowanie pozwoli na pozbycie się nadmiaru energii cieplnej. Oprócz podstawowych parametrów sauny, na gospodarkę cieplną w organizmie kąpiącego się ma wpływ również: czas przebywania, ruch powie­trza, stosunek powierzchni ciała do jego masy, ukrwienie skóry, ilość powstającego potu i zachowanie się kąpiącego (ruchliwość) w saunie.

Ogrzewanie w saunie ma główny wpływ na układ krążenia. Wywołuje w nim następujące zmiany:

  • rozszerzenie naczyń krwionośnych, połączeń tętniczo-żylnych i naczyń wieńcowych
  • dwukrotne zwiększenie szybkości przepływu krwi
  • przyśpieszenie akcji serca o około 50%. Częstość i głębokość oddechów na ogół nie ulega zmianie, mimo zmniejszenia ilości tlenu w powietrzu, W saunie organizm wydziela około 30 g potu, z czego tylko 1/3 ulega odparowaniu, reszta pokrywa ciało. Wraz z potem organizm pozbywa się wewnętrznych elementów przemiany materii, które nazywamy toksy­nami. Utrata wody po saunie może wynosić od 0,5 do 1,5 litra, Ogrzewanie powoduje także rozluźnie­nie mięśni oraz poprawienie ruchomości w stawach. Ochładzanie powoduje normalizację„zaburzonych” wcześniej procesów, tzn. zwężenie naczyń krwionoś­nych, spadek temperatury, wzrost wysycenia krwi tle­nem.

Ogólny wpływ sauny na organizm człowieka to:

 • odprężenie psychiczne
 • wzrost sprawności układu oddechowego
 • pobudzenie gruczołów dokrewnych
 • stymulacja układu odpornościowego
 • wzmocnienie siły mięśni i rozluźnienie stawów
 • oczyszczenie skóry
 • pobudzanie akcji serca i układu krążenia.

Pozytywne i długotrwałe efekty sauny występują przy regularnym (najlepiej dwa razy w tygodniu) ko­rzystaniu i wpływają na:

 • zapobieganie infekcjom
 • normalizację zaburzeń ciśnienia krwi
 • poprawę krążenia w skórze, błonie śluzowej gór­nych dróg oddechowych
 • wzrost odporności na stres
 • pielęgnację skóry

W zależności od rodzaju sauny budowane są one z różnych materiałów. Sauny dobrej jakości budowane są z drewna, na przykład jodły kanadyjskiej (rów­nież jej odmiany kelo), świerku skandynawskiego, a do budowy ław używa się często drewna topolowe­go łub tzw. abachii. Charakteryzują się one bowiem dużą trwałością i odpornością na czynniki zewnętrzne.

Pomieszczenia do kąpieli parowych mogą być wykonane z akrylu, ceramiki lub kamienia sztucznego i naturalnego.

Jedna odpowiedź na „Korzyści z sauny

 • maciek Komentuje:

  „W saunie organizm wydziela około 30 g potu (…) Utrata wody po saunie może wynosić od 0,5 do 1,5 litra”

  Pół litra tracimy ale tylko 30g to pot? Co z resztą? Autor robi siku w saunie?

Skomentuj maciek Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*