Niepożądane reakcje sercowo-naczyniowe w saunie

Ryzyko wystąpienia komplikacji sercowo-naczyniowych pod wpływem sauny u osób zdrowych jest niewielkie. Najczęściej dotyczy osób z utajoną chorobą układu krążenia.
nagła śmierć w saunieNajpoważniejszym powikłaniem powiązanym z kąpielą w saunie (oddziaływaniem wysokiej temperatury na organizm i ochłodzeniem) jest nagła śmierć. Sekcje zwłok wykonane w ciągu 1 roku w Finlandii (populacja około 4,5 mln na 1,4 mln saun / dane z roku 1988) wykazały, że 67 zgonów wystąpiło w trakcie kąpieli w saunie lub w ciągu 24 godzin po jej zakończeniu. Średni wiek zmarłych mężczyzn wynosił 54 lata, a kobiet 64. W 58 przypadkach przyczyną śmierci była wcześniej nierozpoznana choroba niedokrwienna serca, u 7 osób ostra niewydolność serca, a u 2 choroba naczyń mózgowych. Wynika z tego, że w większości przypadków zgon wystąpił u osób cierpiących uprzednio na chorobę układu sercowo-naczyniowego.

W populacji Helsinek, w której średnia częstość korzystania z sauny jest wyższa niż jeden raz w tygodniu, na 1631 zgonów spowodowanych ostrym incydentem wieńcowym w 8 przypadkach początek objawów wystąpił w trakcie korzystania, a w 13 do trzech godzin po wyjściu z sauny (21/1631 = 1.3%).

Luurila na podstawie własnych obserwacji i analizy dostępnych publikacji stwierdził, że ryzyko nagłej śmierci w trakcie korzystania z sauny jest niższe niż podczas normalnych czynności życia codziennego.

Nagle chłodzenie ciała w zimnej wodzie lub śniegu zaliczane jest do czynników ryzyka wystąpienia powikłań szczególnie u osób starszych, z chorobami układu sercowo-naczyniowego lub tendencją do arytmii. Ryzyko wystąpienia incydentów kardiologicznych zwiększa się, jeżeli podczas ekspozycji na wysoką temperaturę lub przed jej rozpoczęciem osoba spożywała alkohol.

Spożycie alkoholu w saunie zwiększa ryzyko nagłego spadku ciśnienia tętniczego krwi i omdlenia, wystąpienia zaburzeń rytmu serca oraz nagłej śmierci, szczególnie u pacjentów z chorobą wieńcową. Większość zgonów (86%), które wystąpiły pod wpływem sauny w latach 1970-1986 w Finlandii, było spowodowanych korzystaniem z sauny pod wpływem alkoholu. Niebezpieczeństwo związane z korzystaniem z sauny wzrasta, gdy osoba przebywa w niej dłużej niż jest to zalecane, co najczęściej ma miejsce w celu redukcji masy ciała. Niektórzy sportowcy w celu zredukowania wagi ciała łączą zabieg ciepłoleczniczy w saunie z równoczesnym przyjmowaniem diuretyków, narażając się tym samym na wystąpienie powikłań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*