Obciążenie serca

Zmiany obciążenia mięśnia sercowego

Jednym ze sposobów oceny zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen jest oznaczenie iloczynu wartości skurczowego ciśnienia tętniczego krwi i częstotliwości skurczów serca, zwanego podwójnym iloczynem (DP ang. – double product). Podczas kąpieli w saunie stwierdza się jego wyraźny wzrost (l,5-3x). U osób, które regularnie korzystają z sauny, metaboliczne obciążenie serca jest niewielkie w przeciwieństwie do tych, które stosują taki zabieg sporadycznie. Brak aklimatyzacji może wywołać znaczne przyspieszenie akcji serca i większe pobudzenie współczulne, a w konsekwencji zwiększyć obciążenie mięśnia sercowego. Jednocześnie bardzo szybka akcja serca skraca czas wypełniania komór i prowadzi do zmniejszenia SV.Spadek BP może dodatkowo spowodować zmniejszenie ciśnienia perfuzji.

Powyższe zmiany u osób z istniejącymi wcześniej zmianami wieńcowymi mogą doprowadzić do niedokrwienia mięśnia sercowego. Obciążenie mięśnia serca jest proporcjonalne do intensywności przegrzania organizmu w saunie. Jeżeli kąpiel w saunie ma umiarkowaną intensywność to nie wpływa ona w znaczący sposób na zmiany dopływu tlenu do serca.

Według niektórych autorów obciążenie serca podczas korzystania z sauny jest porównywalne z lekkim wysiłkiem fizycznym. Niektórzy autorzy podają, że obciążenie pracą w saunie wynosi około 60 W, a minutowe zużycie tlenu wzrasta o około 20%.

Codzienna aktywność fizyczna polegająca na szybkim marszu lub wchodzeniu po schodach może bardziej obciążać serce pracą niż zabieg ciepłoleczniczy w saunie. Najważniejsze różnice pomiędzy parametrami hemodynamicznymi występującymi w saunie i pod wpływem wysiłku fizycznego dotyczą zmian oporów i przepływów w różnych obszarach krążenia obwodowego oraz ciśnień w krążeniu systemowym.

sauna a wysiłek fizycznyOpór obwodowy zmniejsza się podczas obu wyżej wymienionych aktywności, ale podczas ćwiczeń fizycznych przepływ krwi kierowany jest do mięśni, zaś podczas korzystania z sauny do powłok skórnych. Poza tym, podczas wysiłku fizycznego dochodzi do przyspieszenia akcji serca oraz wzrostu ciśnienia tętniczego krwi. W saunie zwiększa się częstotliwość skurczów serca, natomiast ciśnienie tętnicze krwi ulega obniżeniu. W konsekwencji nawet częste korzystanie z sauny nie powoduje zmian przystosowawczych ze strony układu sercowo-naczyniowego, podobnych do tych, jakie występują przy intensywnym uprawianiu ćwiczeń fizycznych.

Brak wzrostu oporu następczego przy niezmniejszonej, a nawet zwiększonej objętości minutowej sprawiają, że ryzyko wystąpienia niewydolności serca podczas kąpieli w saunie jest małe. Imamura i Kiharastosując w saunie z promiennikiem podczerwieni ogrzewanie do 60*C wykazali korzystny efekt w grupie pacjentów z przewlekłą niewydolnością krążenia (NYHA II/III).

Tym niemniej istnieje ryzyko wywołania lokalnej hipoperfuzji wieńcowej, a nawet zawału serca, szczególnie w przypadku osób stosujących intensywne ogrzewanie, a następnie gwałtowne ochładzanie ciała.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*