Reakcja układu krążenia

Obniżenie objętości krwi krążącej wraz ze zwiększeniem osmolarności płynu poza-komórkowego nasila wydzielanie wazopresyny (ADH), co w konsekwencji redukuje wydzielanie moczu oraz daje uczucie pragnienia. Sauna aktywuje ponadto układ renina-angitensyna-aldosteron, co przeciwdziała spadkowi ciśnienia tętniczego krwi wywołanego zmniejszeniem objętości krwi (osocza) i rozszerzeniem skórnego łożyska naczyniowego.

Wzrost temperatury skóry stymuluje układ krążenia i prowadzi do modyfikacji dystrybucji krążącej krwi. Toniczne napięcie mięśniówki naczyń skórnych ulega obniżeniu, następuje ich rozszerzenie i wzrost przepływu krwi. W ekstremalnych warunkach stresu cieplnego przepływ skórny może zwiększyć się nawet do 8 l/min albo do 60% pojemności minutowej serca. Utrzymanie zwiększonego przepływu krwi przez rozszerzone naczynia skórne możliwe jest dzięki zmniejszeniu jej przepływu przez inne obszary naczyniowe. Przepływ mięśniowy, nerkowy i trzewny ulegają znacznemu obniżeniu.

Krążenia a saunaUtrzymanie zwiększonego skórnego przepływu krwi wymusza większą pracę serca. Objętość minutowa serca zwiększyć się może nawet o 6,6 l/min – przede wszystkim w wyniku zwiększenia częstości jego akcji przy niezmienionej lub nieznacznie zwiększonej objętości wyrzutowej.
Podczas typowej kąpieli w saunie fińskiej akcja serca ulega przyspieszeniu do 100— 160 uderzeń/min -poprzez aktywację układu współczulnego, działanie noradrenaliny uwalnianej w większych ilościach w warunkach stresu cieplnego, jak również w wyniku podwyższenia temperatury krwi dopływającej do mózgowych ośrodków krążenia.
Doniesienia na temat zmian ciśnienia skurczowego krwi nie są jednoznaczne. Powszechnie uważa się, że umiarkowanie się ono podwyższa, chociaż spotkać można także informacje o jego obniżaniu się w wyniku przegrzania, szczególnie przy dłuższym pobycie w saunie.

Reakcje układu krążenia w warunkach sauny:

  • Rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry
  • Redystrybucja krwi znaczny wzrost przepływu skórnego
  • Zmniejszenie przepływu trzewnego (o 0,6 l/min), nerkowego (o 0,4 l/min), mięśniowego (o 0,6 l/min)
  • Zwiększenie objętości minutowej serca poprzez przyśpieszenie akcji serca do 100-160 uderzeń/min.

Ciśnienie rozkurczowe zazwyczaj obniża się. W takiej sytuacji przy pozostawaniu w pozycji siedzącej lub przy szybkim powstaniu w czasie wychodzenia z sauny dojść może do omdlenia. Z tego powodu niedopuszczalne jest, aby w gorącym pomieszczeniu sauny przebywała tylko jedna osoba bez nadzoru.

Wzrost lub spadek ciśnienia skurczowego krwi zależy przede wszystkim od tego, w jakim stopniu obniżenie oporów naczyniowych na obwodzie kompensowane jest poprzez zwiększenie objętości minutowej. Ciśnienie skurczowe może ulec podwyższeniu w dwóch sytuacjach; przy polewaniu kamieni wodą i nagłym zwiększeniu wilgotności w saunie oraz w wyniku nagłego ochładzania ciała. Zimny prysznic, pływanie w zimnej wodzie albo tarzanie się po śniegu po opuszczeniu gorącego pomieszczenia sauny wywołuje nagły skurcz naczyń skórnych, zwyżkę ciśnienia tętniczego krwi oraz odruchowe zwolnienie częstości skurczów serca. Osoby z nadciśnieniem powinny zrezygnować z nagłego ochładzania ciała.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*