Zawartość zespołu saun publicznych

Jak można zauważyć na podstawie założeń teore­tycznych kąpieli saunowej, w trakcie projektowania obiektu należy wydzielić następujące części:

 1. wejściowa
  • kołowrót lub bramka
  • depozyt
  • natryski i sanitariaty
 2. pomieszczenia służące do nagrzewania
  • łaźnie suche
  • łaźnie parowe
  • lub inne ich modyfikacje
 3. część służącą do ochładzania
  • baseny lub baseniki z zimna wodą (temp 18-20°C)
  • stanowiska do polewania
  • obszar pryszniców zimnych lub zmienno-cieplnych
  • wyjście na obszar zewnętrzny
 4. część służącą do wypoczynku i regeneracji.

W zależności od zakładanej wielkości usług i prze­znaczenia obiektu, można ukształtować zespół saun w zakresie podstawowym lub stosować jego modyfi­kacje i urozmaicenia, kształtując zespół o zakresie roz­szerzonym.

 1. Skład zakresu podstawowego zespołu saun uży­teczności publicznej powinien zawierać:
  • sauna fińska
  • łaźnia parowa
  • natryski zimne i cieple
  • szatnia i depozyt
  • wypoczywalnia
 2. Zakres rozszerzony saun publicznych opiera się na:
  1. doborze różnych kombinacji w obrębie parame­trów fazy ogrzewającej sauny ( głównie tempera­tury i wilgotności)
  2. rozszerzaniu o dodatkowe bodźce w fazie ogrze­wania
   • zapachowe (opary z ziół, cytrusów, kwiatów i olejków eterycznych)
   • wzrokowe (umieszczone w suficie saun świetlówki barwne o paśmie świetlnym działającym terapeutycznie
   • chromoterapia
   • dotykowe (masaż wykonywany w trakcie ogrze­wania – turecki hammam lub po saunie)
   • dźwiękowe (dostarczanie spokojnej, relaksują­cej muzyki lub np. odgłosów morza do kabiny sauny)
   • skórne (kosmetyczne – błota, glinki, algi oraz miód)
   • pozadotykowe – pozytywna jonizacja pary wod­nej dzięki obecności kryształu ponad piecem
   • grzewczym
  3. rozszerzaniu obszaru służącego do ochładzania o:
   • zestaw natrysków
    • spadowe (strumień wody wypływa nad głową osoby kąpiącej się)
    • płaszczowe (strumień wypływa z różnych stron bocznych)
    • biczowy (jak wyżej, ale wypływ wody o zwięk­szonym ciśnieniu)
   • polewań:
    • polewania całkowite z wiadra umieszczonegoponad głową
    • polewania z węża gumowego
   • kąpieli:
    • zanurzanie się w basenach do pływania lub basenikach z zimną wodą (o wymiarach mini­malnych (30×90)
    • specjalny obszar lub pomieszczenie (komory lodowe) pozwalające na nacieranie się sztucz­nie wytworzonym lodem
    • dostęp do miejsca służącego kąpielom po­wietrznym
    • specjalne, niskie baseniki o różnie ukształto­wanym dnie do brodzenia w wodzie zimnej, w oparciu o metody S. Kneippa.
  4. w części wypoczynkowo-regeneracyjnej:
   • powiększenie kubatury
   • wyposażenie w dodatkowe leżaki, ogrzewane ławy kamienne lub ceramiczne
   • baseniki lub brodziki do ogrzewania stóp
   • pomieszczenia ciszy
   • elementy gastronomii, od automatów z napoja­mi do małego barku serwującego lekkie posiłki
   • baseny z ciepłą wodą (36°C) służące do ką­pieli wirowych (whirlpool) lub baseny z wodą 28-30°C służące do pływania i kąpieli
   • bliskie sąsiedztwo z gabinetami masażu oraz solariami.

Odbiciem funkcji wewnętrznej zespołu saun są sauny zewnętrzne, w których dodatkowym atutem jest możliwość korzystania z panujących warunków środowiska zewnętrznego (rosa, śnieg, deszcz, chłód, słońce itp.).
Sauny zewnętrzne różnią się od wewnętrznych i mogą występować w postaci większych lub mniejszych domków wolno-stojących, w różnych odmianach: krajobrazowa, zapachowa, kominkowa, tematyczna lub saun schowanych w ziemi (tzw. sauny ziemne).

Na obszarze zewnętrznym występować mogą także baseny do pływania i wypoczynku o zwiększonych wy­miarach, wyznaczone miejsca do opalania się i leżako­wania oraz miejsca służące do natrysków i polewań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*